Spotkanie z mec. Krzysztofem Wąsowskim

Serdecznie zapraszamy młodzież,???????  studentów, młodzież pracującą na kolejne spotkanie z naszego cyklu comiesięcznych spotkań „Jak wierzyć we współczesnym świecie”? Tym razem gościem będzie mecenas Krzysztof Wąsowski. Wspólnie z zaproszonym gościem zastanowimy się czy można być prawnikiem w Roku Wiary?  

Pan Krzysztof Wąsowski jest doktorem nauk prawnych, adiunktem w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji UW, ostatnim współprzewodniczącym komisji majątkowej, obrońcą kibiców – „sprawa Staruchowicza”, Generałem Zakonu Rycerzy Jana Pawła II.

Spotkanie odbędzie się w najbliższą niedzielę, tj. 17 marca 2013 r. po Mszy św. wieczornej w Kawiarence „u PANA BOGA za piecem”. 

[jp]