Zbieramy na ŚDM

Od jutra zaczynamy rozprowadzać przygotowane przez nas kalendarze adwentowe dla dzieci i kartki Bożonarodzeniowe. Przygotowywaliśmy je całymi wieczorami od wielu dni. Wprawdzie nie ma ich zbyt wiele – ale są przepiękne. Dlatego warto je nabyć. Tym bardziej, że uzyskany dochód przeznaczony będzie na ŚDM w naszej parafii.

12308934_200210446980324_704043330_n   DSC_1155DSC_1159

Drugie ŚDM, Buenos Aires 1987 r.

logo

Drugie Światowe Dni Młodzieży obchodzone były w kwietniu 1987 r. w Buenos Aires. W ramach przygotowania do tych wydarzeń 30.11.1986 r. papież Jan Paweł II ogłosił II orędzie ŚDM, którego hasłem przewodnim było: „Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam”. 

W czasie drugich Światowych Dni Młodzieży w Buenos Aires wokół papieża zgromadziło się około miliona młodych ludzi. Spotkanie to było przede wszystkim dialogiem młodych z Papieżem. Tym razem młodzi użyli języka pantomimy, ażeby opowiadać o swoim życiu. Pokazywali swoje lęki, problemy, ale też marzenia, nadzieje. Każdą z trzech części przemówienia papieża, które stały się odpowiedzią na pytania młodych, poprzedzało przedstawienie przygotowane przez młodych, które można zatytułować:

1)    Pierwsza inscenizacja – „jest w nas strach, ale także nadzieja”;

Przy akompaniamencie ludowych motywów muzycznych młodzież ukazywała bolesne sprawy kraju, problemy związane ze zdobywaniem wiedzy oraz pracą, wyrażała pragnienie miłości i jedności. Ojciec Święty odpowiedział na tę scenę słowami św. Jana „Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam”.

2)    Druga inscenizacja –  „pragniemy pozostać wierni, lecz jesteśmy kuszeni”

Młodzież Ameryki Łacińskiej zaprezentowała czterometrowe figury wybitnych postaci Kościoła związanych z ich kontynentem – św. Róży z Limy, św. Franciszka Solano i innych – i ustawiono pod wizerunkiem Matki Boskiej z Guadalupe, patronki Ameryki Łacińskiej. Naprzeciwko nich stanęły wyobrażenia demonów czasów współczesnych: sekularyzacji, narkomanii, pornografii, obojętności. Papież odpowiedział mieszkańcom tego kontynentu: „Ameryko Łacińska, bądź sobą, w imię twojej wierności Chrystusowi, nie ugnij się przed tymi, którzy pragną zniweczyć twoje powołanie do nadziei”.

3)    Trzecia inscenizacja – „pragniemy żyć w pokoju”.

Ten obraz mówił o dzisiejszej społeczności. Pięcioro młodych ludzi z pięciu części świata mówiło w imieniu swoich kontynentów, a na koniec podeszło do Ojca Świętego z drzewkiem oliwnym z Asyżu, będącym pamiątką Światowego Dnia Modlitw o Pokój. Papież zakończył rozważaniem, że „wiara w miłość Boga nie jest zadaniem łatwym: wymaga osobistego poświęcenia, nie zadowala się egoistycznym spokojem sumienia, nie pozostawia serca obojętnym, ale sprawia, że staje się ono szlachetne, wolne i braterskie.”

 

Pierwsze ŚDM, Rzym 1985 r.

 

logo

15 listopada rozpoczęliśmy w kościele cykl baaardzo krótkich wykładów o ŚDM (5-7 min przed każdą mszą św.)  Ostatnia niedziela poświęcona była początkom ŚDM, czyli kto, kiedy i dlaczego ustanowił ŚDM. Pierwsze „nieformalne” spotkanie miało miejsce w Rzymie w 1985 r. Wówczas wokół papieża Jana Pawła II zgromadziło się ok. 300 tys. młodych ludzi. Hasłem przewodnim tego spotkania było: Abyście umieli zdać sprawę z nadziei, która jest w was”. 

Poniżej przytoczymy kilka fragmentów z orędzia na I ŚDM.

„W Was jest nadzieja, ponieważ Wy należycie do przyszłości, a zarazem przyszłość do Was należy. Nadzieja zaś jest zawsze związana z przyszłością, jest oczekiwaniem „dóbr przyszłych”. Jako cnota „chrześcijańska” jest ona związana z oczekiwaniem tych dóbr wiecznych, które Bóg przyobiecał człowiekowi w Jezusie Chrystusie.”

„do Was Młodych, należy przyszłość, tak jak należała ona niegdyś do pokolenia dorosłych – a z kolei wraz z nimi stała się teraźniejszością. Za tę teraźniejszość, za jej wieloraki kształt i profil, dorośli przede wszystkim są odpowiedzialni. Do Was należy odpowiedzialność za to, co kiedyś stanie się teraźniejszością wraz z Wami, a obecnie jest jeszcze przyszłością.”

„Co mam czynić? „Co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?” Co mam czynić, aby życie moje posiadało pełną wartość i pełny sens? Młodość każdego z Was, drodzy Przyjaciele, jest bogactwem, które okazuje się właśnie w tych pytaniach. Człowiek stawia je sobie na przestrzeni całego życia – jednakże w młodości narzucają się one w sposób szczególnie intensywny, wręcz natarczywie. I dobrze, że tak jest. Te pytania świadczą właśnie o tej dynamice rozwoju ludzkiej osobowości, która właściwa jest dla Waszego wieku.”

Cały tekst orędzia jest dostępny tutaj:

http://www.pijarzy.pl/dokumenty/oredzia_na_sdm/
oredzie_na_i_swiatowy_dzien_mlodziezy__1985__d7181_pol.html

 

O czym jest hymn ŚDM 2016?

hymn

Zapewne już słyszałeś hymn ŚDM 2016 nie jeden raz. Ale czy zastanowiłeś się trochę dłużej o czym on właściwie jest?

Hymn rozpoczynają słowa Psalmu 121 (120), który wlewa w nasze serca pokój i pewność, że miłosierny Pan czuwa nad nami i dopełni danej nam obietnicy towarzyszenia człowiekowi „teraz i po wszystkie czasy”. Już w pierwszej zwrotce – pośrodku cytatu ze Starego Testamentu – Bóg określony jest mianem miłosiernego.
W drugiej zwrotce znajdujemy odniesienia do przypowieści o zagubionej owcy z Ewangelii św. Łukasza (15,1-7), która wlewa nadzieję w niestrudzone próby Boga odzyskania człowieka ku pełnemu Życiu. Jezus zapewnia w przypowieści o wielkiej radości, jaka panuje w niebie z powodu nawrócenia się każdego grzesznika. Poprzez swoją śmierć na krzyżu, dał nam dostęp do nowego życia – wpisał ludzkość w odwieczny plan zbawienia, dzięki wylanej za nas Świętej Krwi.

Refren hymnu to słowa piątego błogosławieństwa z Kazania na Górze z Ewangelii św. Mateusza (Mt 5,3-10): „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią”. To zarazem przesłanie Światowych Dni Młodzieży, które odbędą się w Krakowie – mieście orędzia miłosierdzia św. Faustyny Kowalskiej.

Trzecia zwrotka to parafraza słów Psalmu 130 De profundis„Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie, / Panie, któż się ostoi? / Ale Ty udzielasz przebaczenia, / aby Ci służono z bojaźnią”. Postawa Boga w stosunku do nas jest naszą inspiracją do przyjęcia postawy miłosierdzia w relacjach z innymi ludźmi.

Kolejna zwrotka oddaje sens ważnych punktów kerygmatu (czyli zbioru podstawowych prawd Ewangelii), które odnoszą się do naszego odkupienia w Chrystusie ukrzyżowanym, pogrzebanym i zmartwychwstałym oraz do przyjęcia przez wiarę Jezusa Chrystusa jako osobistego Pana i Zbawiciela.

Bridge hymnu jest zachętą do życia nadzieją i ufnością, które płyną ze zmartwychwstania Jezusa Chrystusa.