Orszak trzech króli – pomożesz?

orszak

Będziesz 6.01.2016 w Warszawie ? Zapraszamy Cię do wzięcia udziału w Orszaku 3 Króli : )

Organizatorzy Orszaku wraz z wolontariuszami wspomagają ŚDM w naszym rejonie Północnym. Dzięki temu wydarzeniu możemy sprawić, że więcej osób będzie wiedziało o Dniach w Diecezji Praskiej przed ŚDM : ))

Zadania Wolontariuszy ŚDM podczas Orszaku  (w godz. ok. 11.45-15.00):
1.Zbieramy datki na potrzeby gości ze świata, którzy przyjadą do naszej Diecezji, naszego Dekanatu.
2.Informujemy o ŚDM – ulotki, oznaczony punkt informacyjny.
3.Pozyskanie nowych wolontariuszy i osób do pomocy przy ugoszczeniu po staropolsku gości z całego świata:-)))
4.Wsparcie dla Wolontariuszy Orszaku.

 

Chcesz nam pomóc i wziąć udział w organizacji orszaku trzech króli? Chcesz dołączyć do grupy wolontariuszy ŚDM w naszej parafii? Czekamy właśnie na Ciebie :D

Napisz wiadomość do nas na fb albo na adres: warszawapolnoc@sdm.waw.pl

Siódma niedziela ŚDM – 1992 r.

jesus-sending-out-disciples-2-by-2-mmm-300x185

VII Światowy Dzień Młodzieży był obchodzony w roku 1992 w kościołach lokalnych. Jako temat tego spotkania Jan Paweł II wybrał słowa Chrystusa: «Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię» (Mk 16,15).  

W orędziu Jan Paweł II podkreśla, że hasło przewodnie tych ŚDM  jest skierowane do  każdego z nas, bowiem wszyscy będąc chrześcijanami jesteśmy powołani do bycia apostołami Jezusa. W orędziu Jan Paweł II poświęca dużo uwagi zadaniu ewangelizacyjnemu, jakie powierzył nam Jezus: „Chrystus wzywa każdego ochrzczonego, aby stał się Jego apostołem we własnym środowisku i w świecie: „Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam” (J 20, 21). Chrystus, za pośrednictwem swego Kościoła, powierza wam niezwykle ważną misję przekazania innym daru zbawienia i zaprasza was do włączenia się w budowanie Jego królestwa. Wybiera was, pomimo waszych wad i braków, dlatego że was miłuje i ufa wam. Ta bezgraniczna miłość Chrystusa winna ożywiać wasz apostolat.”

Jednocześnie Jan Paweł II mocno podkreśla, że głoszenia ewangelii nie możemy pozostawiać jedynie kapłanom: „Drodzy młodzi, głoszenie słowa Bożego nie należy tylko do kapłanów i zakonników, ale także do was. Musicie odważnie mówić o Chrystusie w waszych rodzinach, w miejscu waszych studiów, pracy i odpoczynku.”

Jednak Jan Paweł II zdawał sobie sprawę, iż nie jest to zadanie łatwe. Mimo to zachęcał nas do podejmowania trudu głoszenia ewangelii: „Nie lękajcie się zaproponować Chrystusa temu, kto Go jeszcze nie zna. Chrystus jest najbardziej wyczerpującą odpowiedzią na wszystkie pytania dotyczące człowieka i jego losu. Bez Chrystusa bowiem człowiek pozostaje nierozwiązaną zagadką. Przeto miejcie odwagę proponować Chrystusa!”

Szósta niedziela ŚDM, Częstochowa 1991

logo częstochowa

Szóste spotkanie w ramach Światowych Dni Młodzieży odbyło się w dniach 10 – 15 sierpnia 1991 r. w Polsce, w Częstochowie. Jan Paweł II stanowczo zdecydował, że spotkania mają się odbyć przed szczytem Jasnej Góry. „Będzie ciasno – mówił Jan Paweł II – ale ciepło, tak domowo, jak może być tylko u Matki!”. U stóp Czarnej Madonny pod przewodnictwem papieża Jana Pawła II zgromadziło się wówczas ponad 1,5 mln młodych ludzi, podczas gdy Częstochowa liczyła wówczas ok. 250 tys. mieszkańców. 

Na hasło przewodnie VI ŚDM Jan Paweł II wybrał cytat: „Otrzymaliście ducha przybrania za synów” (Rz 8, 15). W orędziu tak pisał na ten temat: „Są to słowa, które wprowadzają w najgłębszą tajemnicę chrześcijańskiego powołania: według planu Bożego jesteśmy prawdziwie powołani, aby stać się dziećmi Bożymi w Chrystusie przez Ducha Świętego.”

Na  koniec orędzia na VI ŚDM w Częstochowie Jan Paweł II napisał słowa, które skierowane były do młodych Polaków, którzy 25 lat temu znajdowali się dokładnie w tej samej sytuacji co my obecnie: przygotowywali siebie samych  i nasz kraj do bycia gospodarzem Światowych Dni Młodzieży w 1991 r.   Jan Paweł II pisał: „A wy, droga młodzieży mojej ukochanej Polski, jesteście tym razem powołani, aby gościnnie przyjąć waszych przyjaciół, którzy przybędą ze wszystkich stron świata. Dla was i dla Kościoła w Polsce to spotkanie, w którym będę uczestniczył, będzie nadzwyczajnym darem duchowym w aktualnej sytuacji historycznej, którą przeżywacie w pełni nadziei na przyszłość.”

 

 

 

Piąta niedziela ŚDM – ROK 1990

kosciol

Po pielgrzymce do Santiago de Compostela – w roku 1990 na obchody V ŚDM powracamy do kościołów lokalnych. Tematyka IV ŚDM była skoncentrowana na Chrystusie, a tym razem zaproponowana jest refleksja na temat Kościoła. 

Hasłem przewodnim V ŚDM było: „Jam jest krzewem winnym, wy latoroślami”. W tym kontekście Jan Paweł II pisze: „Zwracam się więc do was wszystkich z apelem: Młodzi ludzie, bądźcie żywymi latoroślami w Kościele, latoroślami, które przynoszą obfity owoc! Być żywą latoroślą w Kościele – winnicy oznacza przede wszystkim pozostawać w żywej komunii z Chrystusem krzewem winnym. Latorośle nie są samowystarczalne, lecz we wszystkim zależą od krzewu winnego, w nim znajdują źródło swego życia.

Mówiąc o tym, że w roku 1990 ŚDM jest obchodzony w diecezjach, Jan Paweł II zachęcił młodych do odkrycia Kościoła diecezjalnego, podkreślając rolę młodych w jego strukturach. W orędziu Jan Paweł II pisał „Kościół potrzebuje wielu robotników. W V Światowym Dniu Chrystus kieruje do was, ludzi młodych wielkie zaproszenie: Idźcie i wy do mojej winnicy” (Mt 20, 4). (…) Kościół potrzebuje was w sposób szczególny, potrzebuje waszej energii, waszej autentyczności, waszej pełnej entuzjazmu woli wzrastania, świeżości waszej wiary. Z hojnością właściwą młodości i bez zastrzeżeń oddajcie w służbę Kościołowi wasze młode talenty.”

Na koniec Jan Paweł II podkreśla konieczność dobrego przygotowania się do ŚDM, pisząc: „Jak więc widzicie, Światowy Dzień jest nie tylko świętem, ale także poważnym duchowym zadaniem. Aby był on owocny, potrzebne jest przygotowanie się doń pod kierunkiem pasterzy w diecezjach i w parafiach, w stowarzyszeniach, ruchach i kościelnych wspólnotach młodzieżowych. Starajcie się lepiej poznać Kościół, jego naturę, jego historię trwającą już dwa tysiące lat, a także jego życie dzisiaj.” Wezwanie to jest aktualne również dla nas przygotowujących się do obchodów XXXI ŚDM, które odbędą się w przyszłym roku w Polsce.

 

Czwarta niedziela ŚDM, Santiago de Compostela 1989

logo

 

Czwarte Światowe Dni Młodzieży odbyły się w Santiago de Compostela w Hiszpanii w dniach 15-20 sierpnia 1989 r. Poprzednie ŚDM roku 1988 r. skupione były wokół Maryi – te natomiast – wokół Jezusa. Jan Paweł II w orędziu na te dni zaznaczył: „W samym centrum Światowego Dnia Młodzieży 1989 znajduje się Jezus Chrystus jako nasza Droga, Prawda i Życie. Dlatego Dzień ten powinien stać się dla was nowym, bardziej dojrzałym i głębszym odkryciem Chrystusa we własnym życiu.”

Dlatego hasłem przewodnim IV ŚDM 1989 r.  były słowa Jezusa: „Jam jest Drogą, Prawdą i Życiem.”, które Jan Paweł II w orędziu na te dni rozwija i nam objaśnia.

Po pierwsze – Jezus jest Drogą. Jan Paweł II pisze w orędziu: „Tak, Jezus jest dla nas drogą, jedyną drogą, która prowadzi do Ojca. Tą drogą musi pójść każdy, kto chce osiągnąć zbawienie, (…) W takich chwilach nie zapominajcie, że tylko Chrystus, tylko Jego Ewangelia, Jego przykład, Jego przykazania są drogą pewną, wiodącą do pełnego i trwałego szczęścia.”

Po drugie Jezus jest Prawdą. W tym kontekście Jan Paweł II pisze: „Prawda stanowi najgłębszy wymóg ludzkiego rozumu. (…)Chrystus jest Słowem prawdy, wypowiedzianym przez samego Boga jako odpowiedź na wszystkie pytania ludzkiego serca. To On w pełni odsłania przed nami tajemnicę człowieka i świata.”

Po trzecie Jezus jest Życiem. W odniesieniu do tego Jan Paweł II przestrzega nas: „Każdy z was pragnie żyć pełnią życia. Ożywiają was wielkie nadzieje, piękne plany na przyszłość. Nie zapominajcie jednak, że prawdziwą pełnie życia można znaleźć tylko w Chrystusie, który dla nas umarł i zmartwychwstał. Tylko Chrystus może zaspokoić serce człowieka. Tylko On daje siłę i radość życia, bez względu na jakiekolwiek zewnętrzne ograniczenia i przeszkody.”

Na koniec warto przytoczyć jeszcze jeden fragment z orędzia Jana Pawła II, w którym pisał: „Zaprawdę, ewangeliczne żniwo jest wielkie i potrzeba wielu robotników. Chrystus wam ufa i liczy na waszą współpracę. Z okazji Dnia Młodzieży proszę was, abyście odnowili swoje zaangażowanie apostolskie. Chrystus was potrzebuje! Odpowiedzcie na Jego wezwanie z odwagą i zapałem waszej młodości.” Słowa te napisane przed ŚDM 1989 r. stanowią również i obecnie wyraźną inspirację i zachętę dla nas wszystkich, by bardziej zaangażować się w głoszenie prawdy o Jezusie – Prawdzie, Drodze i Życiu. I być może właśnie włączenie się w przygotowywanie zbliżających się ŚDM w naszej parafii może być do tego szczególnie dobrą okazją. Więc jeszcze raz powtórzmy słowa papieża: „Chrystus was potrzebuje! Odpowiedzcie na Jego wezwanie z odwagą i zapałem waszej młodości.”

ŚDM – spotkanie w rejonie

Szczęść Boże,

Kolejne, comiesięczne spotkanie wolontariuszy ŚDM naszego rejonu odbędzie się 10.12.2015 o godzinie 19.00 u w Parafii Św. Włodzimierza na Bródnie, ul Kondratowicza 2.
Wszystkich, którym bliska jest idea ŚDM zapraszamy do wspólnej modlitwy w czwartek. Odbędzie się wtedy UWIELBIENIE Pana Jezusa i rejonowe spotkanie wolontariuszy, rodzin oraz sympatyków ŚDM.
Całe spotkanie modlitewne potrwa ok. 1 godzinę. + poczęstunek  :)
Tak więc rezerwuj sobie termin i do zobaczenia!
Zapraszamy,
Z Panem Bogiem
Koordynator parafialny
Beata, Ewa, ks. Rafał

> szczegółowy kontakt i aktualne informacje:
> fb/ŚDM Warszawa-Bródno – aktualności w diecezji, rejonie i parafii
> wysockiego8.pl
> strona Sanktuarium MBR:
> rozancowa.waw.pl

Mikołajki :)

św. mikołaj

Jutro 6 grudnia – mikołajki!!! W naszej kawiarence pod kościołem dzieci będą miały okazję spotkać się ze Św. Mikołajem. Będą prezenty, słodycze, dużo dobrej zabawy. Na rodziców będzie czekała kawa, herbata, pyszne domowe ciasto i ciastka. Zapraszamy! Bilety – cegiełki do odebrania w zakrystii.

 

 

Trzecie ŚDM 1988

Maryja

Trzeci Światowy Dzień Młodzieży obchodzony był w Niedzielę Palmową 1988 r., tym razem  w ramach spotkań diecezjalnych. Przy odczytywaniu przesłania tych światowych spotkań z młodymi nie można zapominać o kontekście życia kościelnego, w którym odbywały się przygotowania i obchody ŚDM. Rok 1988 był Rokiem Maryjnym i dlatego trzeci Światowy Dzień Młodzieży był skoncentrowany na Maryi, Dziewicy i Matce Boga.

Hasłem przewodnim ŚDM w 1988 r. były słowa Maryi wypowiedziane podczas wesela w Kanie Galilejskiej: „Zróbcie wszystko cokolwiek wam powie…”. W orędziu Jan Paweł II uzasadnia swój wybór pisząc:  „Właśnie te słowa wybrałem jako myśl przewodnią Światowego Dnia Młodzieży 1988. Zawierają one bardzo ważne przesłanie skierowane do wszystkich ludzi, w każdej epoce. „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie…” – znaczy: słuchajcie Jezusa, mojego Syna, idźcie za Jego słowem i zaufajcie Mu, Uczcie się mówić „tak” Chrystusowi w każdej okoliczności waszego życia.” Dalej Jan Paweł II pisze o życiu Maryi: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie…”. W tym krótkim zdaniu zawiera się cały życiowy program, który Maryja – Mistrzyni zrealizowała jako pierwsza spośród uczniów Chrystusa, i którego dzisiaj uczy również nas. Jest to program życia oparty na mocnym i pewnym fundamencie, jakim jest Jezus Chrystus.”

Na koniec orędzia Jan Paweł II złożył życzenia wszystkim młodym katolikom pisząc: „Życzę, aby rozważanie tajemnicy Maryi doprowadziło was do naśladowania Jej życia: uczcie się od Niej słuchać słowa Bożego i wypełniać je, uczcie się od Niej być zawsze blisko Chrystusa, nawet wówczas, jeśli to będzie wiele kosztowało”.